main

Radiosondaż

Posted on 19 marca 2020 at 01:00
Posted in:
Jakub Maciejak

Radiosondaż to metoda pomiaru meteorologicznego dostarczająca informacji o pionowym rozkładzie wybranych elementów meteorologicznych. Badanie to prowadzone jest za pomocą sondy umieszczonej w balonie aerologicznym. Pomiary, które otrzymujemy za pomocą tego badania odzwierciedlają aktualny stan troposfery.

Overshooting Top

Posted on at 00:59
Posted in:
Jakub Maciejak

Overshooting Top (przestrzelenie wierzchołka) to termin meteorologiczny określający miejsce przebicia się prądu wstępującego ponad kowadło burzowe. Zjawisko Overshooting Top świadczy o silnym i trwałym prądzie wstępującym oraz obrazuje punkt burzy gdzie panuje najniższa temperatura wierzchołka. Jest on również cechą świadczącą o możliwości wystąpienia superkomórki burzowej.

MCC

Posted on at 00:59
Posted in:
Jakub Maciejak

MCC (Mesoscale Convective Complex) to termin określający rozległą burzę o wymiarach poziomych sięgających kilkuset kilometrów i silnej rozbudowie pionowej. Warto również wspomnieć, że burze typu MCC zaliczamy do zjawisk mezoskalowych i czas ich trwania może dochodzić do kilku/kilkunastu godzin. Burze MCC cechują się dobrym stopniem organizacji.